۰۲۱ ۸۸۵۲ ۸۹۴۰
inceptiongroup.co@gmail.com

منابع انسانی

آنچه که در این چرخه نقش اصلی را بازی میکند در واقع آدم ها هستند ، روح و هسته اصلی آنها هستند که به این سیستم جهت میدهند. آیا اگر شما بهترین قواعد و قوانین دنیا را طراحی کنید تا بازیکنان خوب نداشته باشید بازی شما جلو میرود؟ آیا با بهترین و حساب شده ترین نقشه ها برنده خواهید شد اگر که آدم هایتان ندانند چگونه میتوانند نقشه تان را بخوانند؟

منابع انسانی اینسپشن شبکه ای است از افراد به هم مرتبط که به نحوی موثر با یکدیگر در تعاملند.  کارآفرینان اساتید، سرمایه گذاران ، متخصصان ، نیروهای کار ماهر و جوانان با انگیزه همه بخشی از این شبکه بزرگ هستند. اولین اتفاقی که در این دپارتمان می افتد استعداد یابی و شناخت کامل افراد است . افراد و بازه ی بزرگی از ویژگی هایشان به روش های مختلف و متعدد به صورت کاملا علمی ،عینی و تجربی بررسی میشوند . با شرکت در کمیته ها ، درگیری در پروژه ها، گذراندن انواع تست ها و آزمون ها و مصاحبه های مختلف ، دوره های آموزشی و حضور فیزیکیشان به ما این امکان را میدهد که شناخت عمیق تری نسبت به افراد ، انگیزه هایشان ، مهارت هایشان ، ضعف ها و قوت هایشان پیدا کنیم .پس از آن، افراد میتوانند در یک یا چند بخش اینسپشن ، متناسب با توانمندی هایشان شروع به کار کنند و یا به عنوان نیروی کار به شرکت هایی که درخواست دادند ارجاع داده شوند . آموزش و توسعه ی مهارت های این افراد به طور پیوسته، یکی از اصلی ترین برنامه های سازمان می باشد.