۰۲۱ ۸۸۵۲ ۸۹۴۰
inceptiongroup.co@gmail.com

بازرگانی

همواره شرکت های ایرانی ، مایل بوده اند که کالاها و خدمات خود را در خارج از کشور ارائه کنند و همچنین بسیاری از شرکت های خارجی بین المللی در صدد ورود به بازار ایران هستند . معمولا در این شرایط ، نیاز به اطلاعات و نیروهای انسانی به منظور اجرایی کردن دقیق برنامه ها بسیار زیاد است . تیم اینسپشن با توجه به سابقه و ارتباطات تجاری خود ، به شرکت ها کمک میکند تا به این موارد به بهترین شکل دسترسی پیدا کنند تا در داخل و خارج از کشور برنامه ها و استراتژی های خود را دنبال کنند