۰۲۱ ۸۸۵۲ ۸۹۴۰
inceptiongroup.co@gmail.com

اتاق ایده

تغییراز آنجا شروع میشود که از ساختارهای قبلی قدمی فراتر بگذاریم ، اگر مداوم در حال خلق باشیم هرگز تمام نمیشویم، اگر یاد بگیریم که ذهن هایی خلاق داشته باشیم هرگز نمی ایستیم.

اتاق ایده ، فکر و حل مسئله‌ی اینسپشن فضایی خاص و متفاوت برای ایجاد ایده‌های نوین و بحث و مباحثه حول مسائل به وجود آمده است و سعی در اجرایی کردن ایده ها و راه حل پیدا کردن برای مسائل را دارد. ایده ها و مسائل میتوانند مختص به اینسپشن، دیگر سازمان ها و شرکتها باشند . تبدیل به کارافرینی و ایجاد یک کسب و کار جدید یا استارتاپ شوند.