۰۲۱ ۸۸۵۲ ۸۹۴۰
inceptiongroup.co@gmail.com

آموزش

اصل یادگیری مداوم از المان های حیات هر سیستم و سازمان است . در اینسپشن یادگیری و آموزش به طرق مختلف اتفاق میافتد .

موسسه آموزش عالی آزاد بهار که از ارکان اصلی دپارتمان اموزش اینسپشن است، آموزش های مدیریتی ، مهارتی و تخصصی که براساس نیازهای شما طراحی شده اند را ارائه میدهند. تمامی افراد اعم از کارکنان، مدیران، مشتریان، مشاوران، کارآفرینان و …. که با اینسپشن در ارتباط هستند میتوانند آموزش های مختص به خود را ببینند. افراد حتی از سنین پایین تا مدیران ارشد سازمان ها و گروه های مختلف کاری تحت آموزش های تئوری و عملی و اجرایی قرار میگیرند .

علاوه بر آن قسمت دیگری از یادگیری در دنیای کار اتفاق می افتد. افراد پس از ورود به تیم اینسپشن بر اساس علاقه وارد کمیته های تخصصی میشوند، در این کمیته ها پروژه های واقعی در جریان میباشد و افراد با قرارگیری در این کمیته ها و درگیری با پروژه های مختلف با مشکلات و چالش های فراوان برخورد میکنند و یادگیری و کسب تجربه در این میان اتفاق میافتد.